1. Genel Bakış

Revanced Manager başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası’na (“DMCA”) uyar. Bu DMCA Feragatnamesi, telif hakkı ihlali konusundaki duruşumuzu açıklığa kavuşturmak ve web sitemizdeki (revancedmanager.net) telif hakkı ihlallerini bildirme prosedürlerini özetlemek için hazırlanmıştır.

2. Telif Hakkı İhlali Bildirimi

Telif hakkıyla korunan çalışmanızın web sitemizde izniniz olmadan kullanıldığını veya telif hakkı ihlali oluşturduğunu düşünüyorsanız, lütfen belirlenen Telif Hakkı Temsilcimizi yazılı olarak bilgilendirin. Bildiriminizin etkili olabilmesi için aşağıdakileri içermesi gerekir:

2.1. Telif hakkı sahibinin veya onun adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası.

2.2. İhlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunan eser(ler)in tanımlanması.

2.3. İhlal edici olduğu veya ihlal edici faaliyete konu olduğu iddia edilen materyalin tanımlanması. Lütfen materyalin yerini tespit etmemize olanak sağlayacak yeterli bilgiyi sağlayın.

2.4. Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz dahil olmak üzere iletişim bilgileri.

2.5. Materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin verilmediğine dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair bir beyan.

2.6. Yalan beyanda bulunma cezası altında, bildiriminizdeki bilgilerin doğru olduğuna ve telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

3. Karşı Bildirim

Materyalinizin bir hata veya yanlış tanımlama nedeniyle kaldırıldığını veya devre dışı bırakıldığını düşünüyorsanız, lütfen belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize yazılı bir Karşı Bildirim gönderin. Etkili olması için, Karşı Bildiriminiz aşağıdakileri içermelidir:

3.1. Fiziksel veya elektronik imzanız.

3.2. Kaldırılan veya erişimi engellenen materyalin konumuyla birlikte tanımlanması.

3.3. Yalan beyanda bulunma cezası altında, materyalin bir hata veya yanlış tanımlama sonucu kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına dair iyi niyetli bir inancınız olduğuna dair bir beyan.

3.4. Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.

3.5. Adresinizin bulunduğu federal bölge mahkemesinin yargı yetkisini kabul ettiğinizi veya adresiniz Amerika Birleşik Devletleri dışındaysa, bulunabileceğimiz herhangi bir federal bölge mahkemesinin yargı yetkisini kabul ettiğinizi belirten bir beyan.

4. Atanmış Telif Hakkı Temsilcisi

Telif hakkı ihlali bildirimlerini ve Karşı Bildirimleri almak için atanmış Telif Hakkı Temsilcimiz:

[[email protected]]

5. Etkili Eylem

Geçerli bir telif hakkı ihlali bildirimi aldıktan sonra, ihlal ettiği iddia edilen materyalin kaldırılması veya devre dışı bırakılmasını da içerebilecek şekilde derhal harekete geçeceğiz. Ayrıca ihlali gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi de bildirimden haberdar edebiliriz.

Geçerli bir Karşı Bildirim aldıktan sonra, asıl şikayetçiye bir kopyasını vereceğiz ve şikayetçiden ihlalde bulunduğu iddia edilen kişiyi engellemek için bir mahkeme davası açtığına dair bir bildirim almadığımız sürece [10-14] iş günü içinde kaldırılan materyali değiştireceğimizi veya erişimi engellemeyi durduracağımızı bildireceğiz.